Politika privatnosti

Politika privatnosti

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime i prezime, identifikacijski broj, slika, glas, adresa, broj telefona, IP adresa, povijest bolesti, kao i svi takvi podaci koji mogu dovesti do izravnog ili neizravnog identificiranja pojednica.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka zaposlenika, potrošača i kljenata – korisnika usluga ELEKTROMATERIJAL d.o.o.
Obrada podataka je nužna za izvršavanje ugovora u kojim je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade, izvršavanja zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene vlasti voditelja obrade, te za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće osobe, osim kad su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom. ELEKTROMATERIJAL d.o.o. poštuje privatnost svih svojih korisnika i posjetitelja svojih internetskih stranica.
ELEKTROMATERIJAL d.o.o. može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja internetskih stranica putem kolačića (cookies), koji ne sadrže osobne podatke, te IP adrese koje su automatski zabilježne u zapisima pristupa. Isti služe da bi web stranica radila optimalno. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.
Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka krajnjeg korisnika i nije uvjetovano od strane ELEKTROMATERIJAL d.o.o. osim u onim slučajevima kada je obrada podataka nužna radi poštivanja pravnih obveza ELEKTROMATERIJAL d.o.o. sukladno zakonskim i podzakonskim aktima prema trećim stranama.
Vaši podaci obrađivat će se u svrhu pružanja informacija o našim ponudama, novostima, događanjima, i promocijama, a sukladno odredbama Pravilnika o radu u odnosu na zaposlenike i korisnike usluga radi poduzimanja poslova i pružanja usluga iz poslovne djelatnosti ELEKTROMATERIJAL d.o.o. u sjedištu poslodavca ili na određenom mjestu rada van sjedišta.
U svim mailovima je mogućnost odjave s liste primatelja. Društvo prikuplja slijedeće osobne podatke:

* Ime i prezime
* Adresa
* e-mail
* OIB
* Kontakt broj
* Fotografije s događaja
* Video nadzor
* IP adresa
* Broj kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju

Osobni podaci kandidata za posao te ostale podatke koje razmijenite s nama.


Osobne podatke prikupljamo u određenu i zakonitu svrhu:

Slanje obavijesti o događanjima, ponudama, korisnim informacijama i alatima
* Vršenja ugovorenih usluga.
* Video nadzor.
* Vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija vezanih uz zaposlenike Elektromaterijal d.o.o.
* Za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka o kupcima, te unapređenja usluga.
* Podatke od strane poslovnih partnera (ime, prezime, OIB tvrtke, adresu, broj telefona i e-mail adresu) u svrhu zaprimanja narudžbi, računovodstvenih poslova kao npr. knjiženje,
usklađivanje, plaćanje kompenzacije.

Te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.
Sukladno Uredbi o mjerama zaštite osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation) na vaš zahtjev omogućiti će vam se uvid u sve vaše osobne podatke kojima raspolažemo, načinu obrade te mogućnosti ograničenja obrade, izmjene ili brisanja istih putem e-mail poruke na :info@elektromaterijal.com.hr
U toj e-mail poruci krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti ili promijeniti.
Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Elektromaterijal d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Zaštita vaših osobnih podataka znači da:

*vaše podatke nećemo koristiti ni za jednu drugu svrhu od one koja je ovdje navedena ili ugovorena;
* vaš kontakt i osobne podatke nećemo dati bilo kojoj trećoj strani osim onih kojima je po zakonu Elektromaterijal d.o.o. dužan ustupiti takve podatke;
* vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo na vaš zahtjev (pravo na prijenos) ili uz sudski nalog;
* bilo kada se možete odjaviti iz e-mail liste.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne uvjetujemo pristup našim stranicama dostavom podataka, te ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za izvršenje naručenih usluga i proizvoda.

Vrijeme čuvanje podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za primanje obavijesti i korisnih informacija, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju prijava na događaje, gdje nije dana privola za daljnju komunikaciju i slanje obavijesti i korisnih informacija, podatke čuvamo najduže 6 mjeseci, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani. Nakon toga, podaci se trajno brišu ili se anonimiziraju.

Obrada osobnih podataka izvan EU

Osobne podatke Korisnika ne obrađujemo izvan EU.

Prava Ispitanika

Svaki ispitanik u skladu s GDPR uredbom ima određena prava:
a) Pravo na prigovor – Ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obrade podataka, osim ako je drugačije propisano zakonom.
b) Pravo na pristup – Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu o obradi osobnih podataka ispitanika, kao i pristup istima sukladno Uredbi.
c) Pravo na brisanje – Ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja i pod uvjetima navedenima u važećim propisima o
zaštiti podataka.
d) Pravo na ispravak – Ispitanik ima pravo tražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na istog.
e) Pravo na prenosivost – Ispitanik ima pravo dobiti podatke u računalno čitljivom obliku, ukoliko je to izvedivo.
Svoja prava ispitanik može ostvariti slanjem e-mail poruke na: info@elektromaterijal.com.hr

Povreda zaštite osobnih podataka

Svaka osoba koja sumnja da je došlo do kršenja zaštite osobnih podataka zbog krađe ili izloženosti osobnih podataka, mora odmah prijaviti incident s opisom događaja. Obavijest o incidentu prijavite slanjem e-mail poruke na : info@elektromaterijal.com.hr.
Društvo će istražiti sve prijavljene incidente kako bi potvrdio je li došlo do povrede zaštite osobnih podataka (data breach), te poduzeti sve zakonske mjere zaštite osobnih podataka.

Zakonitost obrade

Obrada osobnih podataka je nužna radi poštivanja pravnih obveza ELEKTROMATERIJAL d.o.o., izvršavanja zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene vlasti voditelja obrade, te za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće osobe, sukladno zakonskim odredbama, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
Društvo će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da Društvo postupa s Vašim podacima na nezakonit način te isto ne može riješiti u suradnji s Društvom, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).
Ukoliko ELEKTROMATERIJAL d.o.o. ne postupi po zahtjevu korisnika u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva iz prethodnog stavaka, ili se u tom roku ne očituje, korisnik može Agenciji za
zaštitu osobnih podataka podnijeti prigovor.

ELEKTROMATERIJAL d.o.o.
Marin Znaor